STRONA GŁÓWNA
 Oferty Pracy PUP
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Geneza GCI
 Otwarcie Warckiego GCI
 Poradniki i informatory
 Galeria
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 • GCI w Łódzkim
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
  ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
  tel. (042) 630-36-67, tel./fax: (042) 632-90-89;
  e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
  http://www.frp.lodz.pl/gminne.htm

  Urząd Miejski w Zelowie
  ul. S. Żeromskiego 21, 97-425 Zelów
  tel. (044) 634-34-61, (044) 634-10-00 w. 14; fax: (044) 634-13-41;
  e-mail: gcizelow@wp.pl zelow@serwer.net
  http://www.gcizelow.net

  Urząd Gminy w Widawie
  Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
  tel. (043) 672-10-34 w. 51, fax: (043) 672-10-34;
  e-mail: gciwidawa@poczta.onet.pl
  http://www.widawa.finn.pl/index.jsp?bipkod=/004/010

  Urząd Gminy Bielawy
  ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy
  tel./fax: (046) 838-25-31;
  e-mail: gcibielawy@wp.pl
  http://www.gcibielawy.republika.pl

  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Uniejowie
  ul. Kościelicka 26/28, 99-210 Uniejów
  tel. (063) 288-95-17, fax: (063) 288-80-75;
  e-mail: uniejow_gci@hotmail.com

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu
  ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio
  tel./fax: (043) 820-31-87;
  e-mail: gcibrzeznio@finn.pl dkubiak@finn.p

  Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Gminne Centrum Informacji w Smardzewicach,
  ul. Główna 18, 97-213 Smardzewice
  tel./fax: (044) 710-85-41;
  e-mail: gci_smardzewice@op.pl

  Urząd Gminy Inowłódz
  ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
  tel. (044)710-11-44, fax: (044) 710-12-33;
  e-mail: gmina@inowlodz.pl
  http://inowlodz.pl/portal2/index.php?id=193&refform=0&ref=6

  Urząd Gminy Rzeczyca
  ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
  tel./fax: (044) 710-52-18;
  e-mail: gcirzeczyca@xl.wp.pl

  Urząd Gminy w Sokolnikach
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
  tel. (062) 78 45 102, fax: (062) 78-45-194;
  e-mail: gci@sokolniki.pl
  http://www.sokolniki.pl/kontakt/gci/index.htm

  Urząd Miejski w Koluszkach
  Gminne Centrum Informacji (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
  ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki,
  tel./fax: (044) 714-58-53;
  http://www.wppes.org/gcikoluszki

  Urząd Miasta Bełchatowa
  Gminne Centrum Informacji
  ul. T. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
  tel.(044) 733-51-23;
  e-mail: gci@um.belchatow.pl
  http://www.gci.belchatow.pl

  Urząd Gminy w Kleszczowie
  Gminne Centrum Informacji
  ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów,
  tel./fax: (044) 731-36-46;
  e-mail: gci@kleszczow.pl
  http://www.gci.kleszczow.pl

  Urząd Gminy w Szczercowie
  Gminne Centrum Informacji (budynek Młodzieżowego Klubu Kultury "Kuźnia")
  ul. Częstochowska 10, 97-420 Szczerców,
  tel/fax: (044) 631-86-96;
  e-mail: szczercow@gminy.pl
  http://www.szczercow.web.e-bip.pl

  Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość Polska - Europa - Świat w Brzezinach
  ul. H. Sienkiewicza 14, 95-060 Brzeziny,
  tel. (046) 874-04-55;
  e-mail: gci@wppes.org
  http://www.wppes.org/gci

  Z.D.Z. w Warszawie - Centrum Kształcenia w Kutnie
  Gminne Centrum Informacji - budynek Policealnej Szkoły Zawodowej ZDZ
  ul. Kościuszki 10, 99-300 Kutno
  tel./fax (024) 355-38-26;
  e-mail: gci@zdz-kutno.pl
  http://www.zdz-kutno.pl/gci

  Urząd Gminy w Żychlinie
  Gminne Centrum Informacji - budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
  Plac Wolności 4, 99-320 Żychlin,
  tel./fax: (024) 285-30-72;
  http://www.zychlin.infocentrum.com.pl

  Urząd Miejski w Łasku
  ul. Warszawska 14, 98-100 Łask,
  tel. (043) 675-22-96;
  e-mail: gcilask@ntx.pl
  http://www.gcilask.ntx.pl

  Urząd Gminy Buczek
  Gminne Centrum Informacji - budynek Gminnego Ośrodka Kultury,
  ul. Szkolna 1, 98-113 Buczek,
  tel./fax (043) 677-41-59;
  e-mail: buczek@gminy.pl
  http://gcibuczek.ntx.pl

  Gmina - Miasto Łęczyca
  Gminne Centrum Informacji
  Plac T. Kościuszki 24, 99-100 Łęczyca,
  tel./fax: (024) 721-89-65;
  e- mail: gci@leczyca.info.pl
  http://www.gci.leczyca.info.pl

  Urząd Gminy w Zdunach
  Gminne Centrum Informacji - budynek Gminnego Ośrodka Kultury,
  99-440 Zduny, tel./fax: (046) 838-76-08;
  e-mail: gcizduny@op.pl
  www.gcizduny.republika.pl

  Urząd Gminy w Paradyżu
  Gminne Centrum Informacji - budynek Zespołu Szkół Samorządowych,
  ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż,
  tel/fax: (044) 758-40-33;
  e-mail: gciparad@o2.pl

  Urząd Gminy w Poświętnem
  ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne n. Pilicą,
  tel./fax: (044) 756-40-61;
  e-mail: gci@poswietne.pl

  Urząd Gminy w Sławnie
  Gminne Centrum Informacji - budynek Gminnego Ośrodka Kultury
  Sławno 18a, 26-332 Sławno,
  tel./fax: (044) 755-18-52;
  e-mail: gci.slawno@wp.pl

  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  Gminne Centrum Informacji
  ul. Plac Kościuszki 8, 95-050 Konstantynów Łódzki,
  tel. (042) 211-60-02;
  e-mail: gci@konstantynow.pl
  http://www.gci.konstantynow.pl

  Urząd Gminy Rząśnia
  Siedziba Gminnego Centrum Informacji - budynek Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
  ul. 1-go Maja 37, 98-332 Rząśnia,
  tel./fax: (044) 631-77-38;
  e-mail: gcirzasnia@op.pl

  Urząd Gminy Strzelce Wielkie
  Siedziba GCI - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
  ul. Częstochowska 7, 98-337 Strzelce Wielkie,
  tel./fax: (034) 311-06-39;

  Urząd Gminy Grabica
  Siedziba GCI - budynek Gminnego Ośrodka Kultury
  97-309 Grabica,
  tel. (044) 616-11-25, fax: (044) 616-11-88;
  e-mail: grabica@propl.com
  http://gmina.grabica.propl.com

  Urząd Miejski Sulejów
  Gminne Centrum Informacji - budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
  ul. Rynek 1, 97-330 Sulejów,
  tel./fax: (044) 616-26-63;
  e-mail: gcisulejow@wp.pl
  http://www.gcisulejow.pl

  Urząd Gminy Gidle
  Gminne Centrum Informacji - w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
  ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle,
  tel./fax (034) 327-28-86;
  e-mail: gci@gidle.pl
  http://www.gidle.pl

  Urząd Gminy Gomunice
  Gminne Centrum Informacji - budynek Gimnazjum Publicznego
  ul. Słowackiego 12, 97-545 Gomunice,
  tel./fax: (044) 684-27-15;
  e-mail: gci@gomunice.pl
  http://www.gci.gomunice.pl

  Urząd Gminy Kodrąb
  Gminne Centrum Informacji w Dmeninie
  Dmenin 124, 97-512 Kodrąb,
  tel./fax: (044) 738-34-82;
  e-mail: gcikodrab@wp.pl
  http://www.republika.pl/gci_kodrab

  Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej
  ul. Konstytucji 3 Maja 32 , 96-200 Rawa Mazowiecka,
  tel./fax: (046) 814-42-41;
  e-mail: info@rawam.ug.gov.pl

  Urząd Gminy Lipce Reymontowskie
  ul.S.Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie,
  tel./fax: (046) 831-60-04;
  e-mail: gci.lipce@poczta.fm
  http://www.lipcereymontowskie.pl/gci.lipce.prv.pl

  Urząd Gminy Czerniewice
  Gminne Centrum Informacji - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
  Ul. Konrada Kika 2, 97-216 Czerniewice,
  tel. (044) 710-43-74;
  e-mail: gmina@czerniewice.pl

  Urząd Gminy Lubochnia
  Ul.Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia,
  tel./fax: (044) 710-30-22;
  e-mail: gci_lubochnia@interia.pl
  http://www.lubochnia.pl

  Urząd Gminy w Rokicinach
  Ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny,
  tel./fax: (044) 719-50-21;

  Urząd Gminy w Ujeździe
  Gminne Centrum Informacji w Niewiadowie - budynek Domu Kultury
  97-255 Ujazd,
  tel./fax: (044) 726-06-53;
  e-mail: gciujazd@wp.pl
  http://www.gciujazd.ntx.pl

  Urząd Gminy w Żelechlinku
  Plac 1000 - lecia 1, 97-226 Żelechlinek,
  tel./fax: (044) 712-27-68;
  e-mail: gci@zelechlinek.pl
  http://www.zelechlinek.pl/gci

  Urząd Gminy Biała
  Gminne Centrum Informacji w Łyskorni
  Łyskornia 55, 98-350 Biała,
  Tel. (043) 841-90-14;
  e-mail: gci@biała.finn.pl
  http://www.biala-gci.finn.pl

  Urząd Gminy Aleksandrów Łódzki
  Gminne Centrum Informacji
  Ul. 11 Listopada 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki,
  Tel./fax: (042) 276-41-01;
  e-mail: gci@aleksandrow_lodzki.pl
  http://www.aleksandrow.ntx.pl

  Urząd Miejski w Ozorkowie
  Gminne Centrum Informacji - budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  ul. Nowe Miasto 14, 95-035 Ozorków,
  tel./fax: (042) 277-02-00;
  e-mail: gci_ozorkow@op.pl

  Urząd Miasta - Gminy Stryków
  ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków,
  tel. /fax: (042) 719-99-83;
  e-mail: gci@strykow.pl
  http://www.strykow.pl

  Gmina Nowosolna
  92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,
  tel. (042) 648 41 08, fax: (042) 648 41 19;

  Gmina Krośniewice
  99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5,
  tel. (024) 252 32 35, fax: (024) 254 77 82;

  Gmina Łęczyca
  99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14,
  tel. (024) 388 21 17, fax: (024) 388 37 65;

  Gmina Białaczów
  26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska 12,
  tel./fax: (044) 758 14 14;

  Gmina Żarnów
  26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5,
  tel. (044) 757 70 55, fax: (044) 757 70 57;

  Gmina Lutomiersk
  95-083 Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 11,
  tel. (043) 677 50 11, fax: (043) 677 50 94;

  Gmina Ładzice
  97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36,
  tel. (044) 684 08 20, fax: (044) 684 08 22;

  Gmina Godzianów
  96-126 Godzianów, Godzianów 163 A,
  tel. (046) 831 11 20, fax: (046) 831 11 85;

  Gmina Głuchów
  96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5,
  tel. (046) 815 75 30, fax: (046) 815 70 58;

  Gmina Lututów
  98-360 Lututów, ul. Klonowska 8,
  tel. (043) 871 42 27, fax: (043) 871 40 52;

  Gmina i Miasto Szadek
  98-240 Szadek, ul. Warszawska 3,
  tel. (043) 821 57 76, fax: (043) 821 57 73;

  Miasto Zgierz
  95-100 Zgierz, Stary Rynek 1,
  tel. (042) 716 28 54, fax: (042) 716 30 16;