STRONA GŁÓWNA
 Oferty Pracy PUP
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Geneza GCI
 Otwarcie Warckiego GCI
 Poradniki i informatory
 Galeria
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Warta
  ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
  tel.:(43) 829-50-28


  Urząd Gminy i Miasta w Warcie - siedziba GCI
              Urząd Gminy i Miasta Warta - siedziba Gminnego Centrum Informacji

  GCI jest jednostką budżetową Urzędu Gminy i Miasta Warta. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

  Gminne Centrum Informacji w Warcie świadczy usługi
  od 27 października 2005 r.
  przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 730 do 1530

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego
  i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:


  - napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo-informacyjnej,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:


  Mieszkańcy gminy Warta, powiatu sieradzkiego, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, przejezdni, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:


    1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
    2. Funduszach Przedakcesyjnych,
    3. Polityce Strukturalnej UE,
    4. Raportach Spójności,
    5. Programach bilateralnych,
    6. Programach Wspólnotowych,
    7. Ułatwienia podatkowych,
    8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
    9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa łódzkiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE