STRONA GŁÓWNA
 Oferty Pracy PUP
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Geneza GCI
 Otwarcie Warckiego GCI
 Poradniki i informatory
 Galeria
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 • Regulamin GCI
  Regulamin Gminnego Centrum Informacji
  w Warcie


  1. Gminne Centrum Informacji (GCI) w Warcie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

  2.Każda osoba korzystająca z Gminnego Centrum Informacji w Warcie obowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem;

  3.Korzystając z GCI należy zachować spokój;

  4.Dopuszcza się możliwość używania 1 stanowiska komputerowego przez 1 użytkownika maksymalnie do 2 godzin w ciągu danego dnia;

  5.Stanowisko komputerowe udostępniane jest tylko podczas obecności i pod nadzorem pracowników;

  6.Zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania;

  7.Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie, a także korzystania z gier komputerowych;

  8.Podczas pracy na komputerach można korzystać z własnych dyskietek i płyt CD za zgodą pracownika GCI;

  9.Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów Gminnego Centrum Informacji bez zgody pracowników GCI zostaną wykasowane;

  10.Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy oraz o nie zaśmiecanie pomieszczenia GCI;

  11.Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba;

  12.Drukowanie i kserowanie przez osoby korzystające z usług GCI jakichkolwiek materiałów ze stron internetowych bądź innych materiałów możliwe jest tylko w przypadku materiałów związanych z poszukiwaniem pracy, a w szczególności: listów motywacyjnych, CV, ofert pracy oraz innych dokumentów aplikacyjnych i odbywa się tylko za wiedzą i przyzwoleniem pracownika GCI;

  13.Każdy korzystający z GCI ma obowiązek odnotowania swojej obecności w GCI w „Książce użytkowników GCI” w taki sposób, że podaje: imię i nazwisko, status, godzinę rozpoczęcia korzystania ze stanowiska komputerowego oraz numer tego stanowiska.

  NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PUNKTU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU GCI, A TAKŻE OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY.


  Sporządziła: Anna Wiertelak,
  Monika Stępień