STRONA GŁÓWNA
 Oferty Pracy PUP
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Geneza GCI
 Otwarcie Warckiego GCI
 Poradniki i informatory
 Galeria
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Szkoły wyższe
 Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Gmina Warta


zaprasza do
współpracy społeczność lokalną, w szczególności
bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Warty
i okolic, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia
pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych
i powiatowych.